Automatika

NAPONSKA KONTROLA

PREKIDAČI

FREKVENTNI REGULATORI

MOTORNI POKRETAČI

NAPONSKA KONTROLA

REM-2,5U /
REM-2,5N

Monofazni reostati

REM-5 /
REM-10

Monofazni reostati

JTFC

Termostat za kontrolu jednog el.motornog ventila i 3-brzinskog ventilatora

JST

Termostat za kontrolu jednog elektromotornog ventila