DEC – fleksibilna creva i prateća oprema

DEC HVAC – fleksibilna creva i prateća oprema

Aludec

Neizolovano
crevo<

Semidec

Neizolovano
crevo<

Isodec

termo – izolovano
crevo

Sonodec

termo i zvučno
izolovano crevo

Aluminijumska
samol. traka

traka za zaptivanje
klimatizacionih sistema

Duct
samol. traka

traka za zaptivanje
ventilacionih sistema

Sunđerasta
samol. traka

traka visoke otpornosti
za zaptivanje

Antivibraciona
poliuret. traka

služi za povezivanje
za kruta kanala

Metalna
stezna traka

Stezači

Samolepljivi ekserčići

Vrtložni difuzori

Metalni
aeroventili

Plastični
aeroventili

DEC REGA – flexibilna creva i prateća oprema

Rega
60

Neizolovano
crevo

Rega
1000

Neizolovano
crevo

Aluminijumska
traka

  • za zaptivanje sistema za klimatizaciju i za potrebe pri izolaterskim radovima

PVC
traka

traka velike elastičnosti
i lepljivosti

Samolepljivi
ekserčići

  • prikladni za pričvršćivanje izolacijskih slojeva

Metalni
aeroventili

  • Precizno podešavanje, nizak nivo buke