Filteri za prečišćavanje kuhinjskog vazduha (HORECA 1)

ESP ELEKTROSTATIČKI FILTER

– ESP jedinice se koriste za čišćenje vazdušne mase od masnoća i hidrokarbonata (dim) u kuhinjskim ventilacionim sistemima. One su visoko-efikasne i mogu ukloniti čestice sub-mikronske (0,01 mikron) veličine. Efikasnost filtera dostiže maksimalno 98% prilikom samo jednog prolaska vazduha kroz ESP, zasnovano na naelektrisavanju čestica u jonizatorskoj sekciji koje zatim bivaju „uhvaćene“ na kolektorskoj ćeliji. Veće čestice u vazdušnoj masi bivaju uklonjene pred – filterom, a završni filter sprečava prodor nakupljenih čestica i bolju distribuciju vazduha. AW modeli su opremljeni jedinicom za automatsko čišćenje filtera.

ESP 1500E/AW

MAX. PROTOK
2500 m3/h 1500cfm
NAPON
220/240V 50Hz 1 faza
SNAGA
30W
TEŽINA
E=55kg, AW=68kg
MIN-MAX RADNA TEMP
4/56°C
MAX.VLAŽNOST
75%

 • Na upit

ESP 3000E/AW

MAX. PROTOK
5000 m3/h 3000cfm
NAPON
220/240V 50Hz 1 faza
SNAGA
50W
TEŽINA
E=85kg, AW=100 kg
MIN-MAX RADNA TEMP
4/56°C
MAX.VLAŽNOST
75%

 • Na upit

ESP 4500E/AW

MAX. PROTOK
7500 m3/h 4500cfm
NAPON
220/240V 50Hz 1 faza
SNAGA
50W
TEŽINA
E=118kg, AW=138kg
MIN-MAX RADNA TEMP
4/56°C
MAX.VLAŽNOST
75%

 • Na upit

JEDINICE ZA UKLANJANJE MIRISA

– Hemijski filter za prečišćavanje u obliku cilindričnih ili pravougaonih patrona, koji sadrži aktivan ugalj ili mešavinu aktivnog uglja i aktivne alumine, impregniranih sa kalijum permanganatom, kako bi zadržao neprijatne mirise.
– Održavanje: Kontrola hemijskih filtera na svaka 3 meseca i zamena sadržaja ukoliko je to potrebno. Ušteda do 60%.

Patrone sa aktivnim ugljem

– Za deodoraciju i prečišćavanje vazduha od štetnih gasova kao što su: HCl, HF , NOx i SO2 koji potiču iz kuhinja, farbara, garaža, laboratorija, na aerodromima, u hemijskim 2 industrijama, muzejima, bolnicama itd.
– Protok vazduha: 188 m3/h
– Dimenzije: Φ 145 – L 450

 • 35,00
  (1 kom)

Granule aktivnog uglja

– Prečnik granule: 3mm

 • 160,00
  (€/25kg)
  *Pakovanje je 25kg.

BAZE sa patronama sa akt. ugljem

O.N. 100 – NEUTRALIZATOR MIRISA

– O.N. 100 je uredjaj visoke tehnologije, jednostavan za ugradnju, projektovan da neutrališe neprijatne mirise iz vazduha koji potiču iz ventilacionih kanala svih tipova restorana i industrijskih objekata.
– Instant kontrola mirisa
– Efikasnost do 90%
– Vizuelni pokazatelj neutralizovanih agenata
– Potpuno podesiv
– Jednostavno i ekonomično za održavanje
– Jednostavna ugradnja u postojeće ili nove instalacije
– Ne stvara dodatni otpor protoku vazduha

O.N. 100

NAPON
220/240V 50Hz
SNAGA
40 W
TEŽINA
12,25 kg
KAPACITET
do 15,000m3/h NAPON JONIZACIJE
15 Kv negative

 • 3.360,00

TEČNOST ZA
O.N. 100

 • 37,00

UV-C – NEUTRALIZATOR MIRISA

UV-O 1000 – NEUTRALIZATOR MIRISA

– Uredjaj za prečišćavanje vazduha UV-O 1000 koristi UV-C tehnologiju proizvodi radikale bez ozona i hidroksila kako bi oksidizovao mirise kroz proces koji se zove ozonizacija. Za razliku od drugih UV-C sistema, UV-O 1000 se nalazi izvan kanala i povezuje preko prstenastog priključka za creva malog prečnika preko kojih se priključuje na kanal. Opšte je prihvaćeno da je najbolji način upotrebe UV-C-a u samoj struji vazduha. Upotrebom lampi van strujanja vazduha u mogućnosti smo da potpuno kontrolišemo stanje lampi, koje omogućavaju ujednačen ispust, vazduh koji ulazi u UV-O 1000 ne dolazi kroz izvod i on je filtriran po ulasku, sistem omogućava ujednačenu distribuciju čistog i prerađenog vazduha u ispusni sistem. Dodatna prednost je da je gubitak pritiska posle instalacije sistema minimalan i ujednačen.

Uređaj dolazi standardno sa 6 lampi, ali po potrebi može da se doda još jedan nosač za još 6 lampi. Maksimalni kapacitet za komplet od 6 lampi je 0,5 m3/s.

Katalozi

 ESP katalog | SRB | ENG |

 UV-C katalog | ENG