VENTILACIJA

REŠETKE I ANEMOSTATI

FLEKSI CREVA I PRATEĆA OPREMA

KUHINJSKE HAUBE

REKUPERATORI TOPLOTE

FILTERI ZA PREČIŠĆAVANJE KUHINJSKOG VAZDUHA

AUTOMATIKA