Aksijalni
ventilatori

Krovni i centrifugalni ventilatori

Uredjaji za tretiranje vazduha

Ventilatori za kućnu upotrebu

Krovni ventilatori

TH serija

Aksijalni krovni ventilator
izmenjivog toka strujanja vaz.

(200-1.725 m3/h

MAX-TEMP
CT(H/V)(B/T)

Centrifugalni krovni ventilator F400-120 sa hor./vert. izbacivanjem
(620-10.800 m3/h)

CR(H/V)(B/T)
serija

Centrtifugalni krovni niskoprofilni vent. sa hor./vert. izbacivanjem

(620-10.800 m3/h)

HCT(B/T)
serija

Aksijalni krovni vent. za ubacivanje ili izvlačenje vazduha

(1.930-44.900 m3/h)

HGHT-V
serija

Aksijalni krovni vent. F400/F300-120 sa vertik. izbacivanjem

HGTT-V
serija

Aksijalni krovni ventilator sa vertik. izbacivanjem

TCDH EXD
serija

Centrifugalni krovni ATEX ventilator sa horiz. izbacivanjem

(1.120-25.500 m3/h)

TMP(B/T)
serija

Centrifugalni krovni ventilator od PP sa horiz. izbacivanjem

(350-4.240 m3/h)

CTB(H)
serija

Centrifugalni krovni ventilator sa horiz. izbacivanjem

(220-1.490 m3/h)

Centrifugalni ventilatori

CBM small

Centrifugalni ventilator sa jednostrukim ili dvostrukim usisom
(260-1.330 m3/h)

CBM

Centrifugalni ventilator sa dvostrukim usisom

(1.080-9.100 m3/h)

CBM-RE

Centrifugalni ventilator sa dvostrukim usisom

(1.440-11.650 m3/h)

CBP

Centrifugalni ventilator sa dvostrukim usisom

(2.800-22.000 m3/h)

BDB

Centrifugalni ventilator

(1.900-260.000 m3/h)

IL(B/T)

Centrifugalni niskopritisni in-line ventilator
((1.080-10.850 m3/h)

ILHT

Kanalski in-line ventilator

(2.333-19.000 m3/h)

IR(B/T)

Kanalski centrifugalni ventilator

(510-8.930 m3/h)

CAB serija

Centrifugalni ventilator

(205-3.400 m3/h)

CVA(B/T) N

Centrifugalni ventilator

(690-17.100 m3/h)

KAB(B/T)

Centrifugalni ventilator sa kućištem

(2.460-11.400 m3/h)

CHMTC

Centrifugalni ventilator

(2.600-15.930 m3/h)

CVTT

Centrifugalni ventilator
sa kućištem

(400-55.000 m3/h)

CVST

Centrifugalni ventilator za rad na 400ºC do 2h

(290-47.000 m3/h)

CVHN

Serija ventilatora sa kaišnim prenosom snage

(700-21.200 m3/h)

CVHT

Serija centrifugalnih ventilatora sa kaišnim pogonom.

(980-61.250 m3/h)

 

CI(B/T)

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(200-1.290 m3/h)

CM(B/T)

Centrifugalni ventilator

(200-1.290 m3/h)

CMP(B/T) (1)
CMPT (1) ATEX

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom
(615-8.300 m3/h)

CMP(B/T) (2)
CMPT (2) ATEX

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom
(350-33.500 m3/h)

CRMT

Centrifugalni ventilator
sa jednim usisom

(2.350-15.930 m3/h)

CFHT

Centrifugalni ventilator za recirkulaciju vrelih isparenja
(9.000-35.000 m3/h)

CFMT

Centrifugalni ventilator
sa jednim usisom

(6.500-16.000 m3/h)

C(B/S)(B/T)-N

Centrifugalni ventilator
sa jednim usisom

(250-3.800 m3/h)

CRT

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(1.232-41.531 m3/h)

CXRT

Centrifugalni ventilator sa jednim usisom

(1.600-27.900 m3/h)

IFHT

Centrifugalni
mlazni
ventilator

(2.880-8.900 m3/h)