AEROGRAMMI – rešetke i anemostati

Rešetke

T1P serija

Zidna rešetka za ubaciv.
ili izvlač.

 • 1 red pokretnih lamela

 • Kat. deo 1, 2, 3

T2P serija

Zidna rešetka za ubaciv.
ili izvlač.

 • 2 reda pokretnih lamela

 • Kat. deo 1, 2, 3

TEP serija

Zidna rešetka
za izvlačenje

 • 1 red nepokretnih lamela, pod uglom od 45°

 • Kat. deo 1, 2

BT serija

Podna
rešetka

 • 1 red nepokretnih lamela, za ubacivanje ili izvlačenje

 • Kat. deo 1, 2

E12 serija

Linearna
rešetka

 •  1 red nepokretnih lamela, lamele na 12mm i uglom na 0° i 15°

 • Kat. deo 1, 2

E17 serija

Linearna
rešetka

 • 1 red nepokretnih lamela, lamele na 17mm i uglom na 0° i 15°

 • Kat. deo 1, 2

BN serija

Zidna protivkišna
rešetka

 • žičana mreža, za ubacivanje ili izbacivanje vazduha

EX

Prestrujna rešetka
za vrata

 • sa „/\“ lamelama za cirkulisanje vazduha između prostorija, sa ramom sa obe strane

B

Samopadajuća
rešetka

 • 1 red povezanih, pokretnih lamela za izbacivanje vazduha pod pritiskom

BD

Samopadajuća rešetka
sa regulatorom protoka

 • 1 red povezanih, pokretnih lamela za izvlačenje vazduha pod pritiskom sa regulatorom protoka

S i SL serija

Linijska slot
rešetka

 • 1 red povezanih, pokretnih lamela za izvlačenje vazduha pod pritiskom sa regulatorom protoka

 • Katalog 1, 2

Anemostati

O serija
(O1/2/3/4)

Plafonski anemostat

 • nepokretne lamele u 1, 2, 3 ili 4 pravca strujanja

 • Kat. deo 1, 2

OK serija
(OK1/2/3/4)

Plafonski anemostat

 • nepokretne lamele u 1, 2, 3 ili 4 pravca strujanja

 • Kat. deo 1, 2, 3

YB
serija

Plafonski anemostati

 • za kvadratne kanale, sa nepokretnim lamelama u 1 ili 2 pravca strujanja

GR
serija

Plafonski anemostati

 • kružnog i četvrtastog oblika

 • Kat. deo 1, 2, 3

MLD

Kružni vrtložni anemostat

 • kružnog oblika od eloksiranog aluminijuma sa nepokretnim lamelama

RF

Plafonski anemostat

 • kružnog oblika farbanog u RAL boje sa nepokretnim lamelama

CF

Plafonski anemostat

 • kružnog oblika od eloksiranog aluminijuma sa nepokretnim lamelama

Ostala oprema

D

Regulator protoka

 • ručno i elektromotorno podesiv sa više lamela za pravougaone kanale

DA

Regulator protoka

 • ručno i elektromotorno podesiv sa više lamela za pravougaone kanale

DAF

Regulator protoka
za kružne kanale

 • ručno i elektromotorno podesiv za kružne kanale

FILTERI

Pilteri vazduha

 • predfilteri i filteri vazduha

 • Katalog

AMB serija

Mlaznice

 • pokretna glava, kružni prikljčak, za ravne površine

 • Kat. deo 1, 2

SRR mlaznice

Valjkaste mlaznice

 • pokretna glava, kružni prikljčak, za ravne površine

THES A/B

Revizioni otvor

 • pokretna glava, kružni prikljčak, za ravne površine

 • Katalog