Aksijalni
ventilatori

Krovni i centrifugalni ventilatori

Uredjaji za tretiranje vazduha

Ventilatori za kućnu upotrebu

Uređaji za tretiranje vazduha

• Rekuperatori toplote su uređaji koji se koriste u ventilacionim sistemima za izmenjivanje vazduha u željenim prostorima uz mogućnost rekuperacije toplote, odnosno prenošenja toplote sa vazduha koji se izvlači iz prostorije na svež vazduh koji se ubacuje u prostoriju i na taj način se ostvaruje ušteda u električnoj energiji koja je potrebna bilo za zagrevanje ili hlađenje, a samim tim čuvamo i životnu sredinu što treba da predstavlja određeni prioritet i imperativ kod savremene gradnje i tehničkih rešenja.
Rekuperatori toplote najčešće se koriste za grejane ili klimatizovane prostore, s tim da mogu da se koriste i u uslovima opšte ventilacije. Svoju primenu su najčešće pronašli u stambenim prostorima, prodavnicama najrazličitijih namena, hotelima, muzejima i za komercijalnu upotrebu uopšte. Rekuperatori toplote proizvođača S&P omogućuju iskorišćenje otpadne toplote i do 94%, što ih svrstava u sam vhr u ovoj branši.
Rekuperatori toplote se sastoje od termo i zvučno izolovanih kućišta, toplotnih izmenjivača sa unakrsnim strujanjem vazduha, ventilatora za prinudno strujanje vazduha, filtera po ženji by-pass-a i naravno odgovarajuće kontrole za sve komponente u sistemu sa raznim nivoima upozorenja i podešavanja.

• Kanalski grejači mogu biti električni, kao i toplovodni sa pratećom opremom. Oba tipa grejača se prave i za pravougaone i za kružne kanale, a dimenzije su usklađene sa dimenzijama S%P kanalskih ventilatora.

• Vazduđne zavese služe za stvaranje vazdušnog zida iliti barijere, najčešće na ulaznim vratima klimatizovanih objekata sa većom cirkulacijom ljudi, da bi se značajno umanjilo gubljenje toplote, odnosno rasipanje energije za održavanje mikroklime u datom objektu. Vazdušne zavese mogu da budu bez grejača, sa električnim grejačima ili toplovodne. U ponudi se mogu pronači vazdušne zavese za različite tipove prostora, visina i širina otvora, odnosno najčešće vrata. Takođe, postoje i dodatne mogućnosti u vidu aktiviranja zavesa od strane prekidača koji prati otvaranje vrata (Door switch), povezivanja u sistem i upravljanja svih zavesa sa jednog mesta…