Rešetke i anemostati

REŠETKE

PLAFONSKI ANEMOSTATI

VRTLOŽNI DIFUZORI

AEROVENTILI

Vrtložni difuzori

JR-AR

sa dva reda kružno poređanih pokretnih lamela JR-AR

JSWC

sa nepokretnim radijalno poređanim lamelama